Huisregels ‘Skek

 • Instructies van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.

 • Onder de 18 is alcohol niet toegestaan, controle op legitimatie is mogelijk.

 • We accepteren geen enkele vorm van discriminatie of agressie. Dus geen: homofobie,

  racisme, transfobie, seksisme, xenfobie en andere vormen discriminatie.

 • Wapens en drugs zijn niet toegestaan.

 • Wij weigeren eigen consumpties in ons café.

 • Glaswerk (en plastic) dient binnen of op het terras te blijven. In de winter mag er geen

  drank van ons naar buiten na 22:00, in de zomer na 01:00.

 • Er dient rekening gehouden te worden met de buren. Dus: geen geschreeuw op straat

  en een respectvolle omgang met andere zaken/gebouwen in de straat.

 • Wij hebben het recht ieder te weigeren of te verwijderen die deze regels schendt. Dat

  geldt ook als iemand zichtbaar onder invloed is, het binnen te druk is of er een

  privé-evenement plaatsvindt.

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte of gestolen spullen in ons cafe.

 • Wij vragen onze gasten er bewust van te zijn dat bij overtreding of schade aan onze

  spullen wij de kosten kunnen verhalen.                                   

 

 

House rules ‘Skek

 •  Instructions from our personnel are to be followed at all times.

 •  Alcohol for minors is not allowed, we may check ID’s.

 •  We don’t accept any form of discrimination or aggression. So no: homophobia, racism,

  transphobia, sexism, xenophobia or any other form of discrimination.

 • Weapons and drugs are forbidden.

 • We refuse any consumptions not sold by us.

 • Glass or plastic cups are to be kept on our terrace, not on the street. In the winter no

  drinks are allowed outside after 22:00, in summer after 01:00.

 • We ask you to be considerate of our neighbours. So: no yelling outside.

 • We have the right to refuse or remove anyone who disobeys these rules. That is also

  the case when someone is visibly intoxicated, it is too busy inside or there is a private

  event.

 • We are not responsible for lost or stolen belongings.

 • We ask our guests to be conscious of the fact we may hold our guests reliable for

  damage.